Volvo Cars-autofabriek in Daqing voor 100% aangedreven met klimaatneutrale elektriciteit

Volvo Cars-autofabriek in Daqing voor 100% aangedreven met klimaatneutrale elektriciteit

De Volvo Cars-productievestiging in het Chinese Daqing wordt nu voor 100% met klimaatneutrale elektriciteit aangedreven. Daarmee treedt ze in de voetsporen van de andere grote Chinese fabriek van Volvo Cars in Chengdu, die vorig jaar deze mijlpaal al bereikte.

Dankzij de installatie in Daqing wordt het wereldwijde productienetwerk van Volvo Cars nu voor bijna 90% van klimaatneutrale elektriciteit voorzien. Dat is een belangrijke stap om de doelstelling van het bedrijf te bereiken om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren.

In de toekomst zal de fabriek in Daqing in de provincie Heilongjiang worden aangedreven door elektriciteit die uit biomassa (83 procent) en windenergie (17 procent) werd opgewekt, waardoor de jaarlijkse CO2-uitstoot van de fabriek naar schatting met ongeveer 34.000 ton zal afnemen.

De biomassacentrales die de fabriek van Daqing van elektriciteit voorzien, maken meer bepaald gebruik van lokaal en duurzaam gewonnen land- en bosbouwresiduen.

“Voor ons bij Volvo Cars is duurzaamheid even belangrijk als veiligheid”, aldus Javier Varela, Senior Vice President van Industrial Operations and Quality. “Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken, is het van cruciaal belang om de uitstoot van ons productienetwerk te verminderen. Ik ben erg blij dat Daqing nu voor 100% met klimaatneutrale elektriciteit wordt aangedreven.”

Naast de mijlpaal in Daqing heeft Volvo Cars ook verdere vooruitgang geboekt bij de uitstoot-verlaging in zijn andere Chinese fabrieken. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met zijn lokale leveranciers om hen aan te moedigen dat goede voorbeeld te volgen en over te schakelen op 100 procent klimaatneutrale stroom. De reacties zijn tot nu toe zeer positief.

Als Volvo Cars zijn doelstelling wil bereiken om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren, moet het toegang hebben tot klimaatneutrale elektriciteit en verwarming. Om dat doel te bereiken, moet Volvo Cars lokale partners vinden bij de overheid en in het bedrijfsleven die de ontwikkeling van duurzame alternatieven ondersteunen.

“We kunnen onze klimaatdoelstellingen alleen bereiken als we samenwerken met onze leveranciers”, zei Javier Varela. “We zijn blij dat we al zoveel steun in China hebben gekregen en willen een nieuwe standaard voor duurzaamheid stellen in de Chinese productie-industrie.”

Volvo Cars’ doelstelling om de productie klimaatneutraal te maken, kadert in het klimaatplan van het bedrijf, een van de meest ambitieuze in de automobielindustrie. Het klapstuk is de ambitie van Volvo Cars om tegen 2030 een volledig elektrisch automerk te worden, met uitsluitend zuiver elektrische auto’s in het assortiment.

Het plan gaat echter verder dan het aanpakken van de uitlaatgassen door middel van volledige elektrificatie. Ook de koolstofuitstoot in de verdere activiteiten en de toeleveringsketen wordt aangepakt en materialen worden gerecycleerd en hergebruikt.

Op korte termijn moeten deze en andere stappen de CO2-voetafdruk van alle wagens gedurende hun volledige levenscyclus tussen 2018 en 2025 met 40% verlagen. Tegen 2040 wil Volvo Cars een klimaatneutrale onderneming zijn.