Volvo Cars lanceert nieuw bedrijfsonderdeel Energy Solutions om het klimaatpotentieel van elektrische auto’s te vergroten

Onze elektrische auto’s zijn een belangrijke stap op weg naar een duurzamere samenleving, maar de auto’s en batterijen kunnen veel meer dan enkel uitlaatgassen elimineren.

Zo kunnen geparkeerde elektrische auto’s huizen en apparaten van stroom voorzien, of zelfs stroom teruggeven aan het energienet.

Om dat potentieel te benutten en de overgang naar een slimmer, duurzamer en efficiënter energienet te ondersteunen, lanceren we Volvo Cars Energy Solutions, een volledig nieuwe businessunit die technologieën en diensten voor energieopslag en opladen zal aanbieden. Die vormen de verbindende factor tussen onze auto’s, het leven van onze klanten, efficiënt energiegebruik en de samenleving in het algemeen.

Met bidirectioneel laden kan een elektrische auto bijvoorbeeld batterijstroom teruggeven aan een compatibel energienet, waardoor het net tijdens piekuren in balans wordt gebracht en de behoefte aan fossiel opgewekte elektriciteit afneemt. Ons nieuw vlaggenschip, de volledig elektrische Volvo EX90 SUV, is de eerste Volvo die uitgerust is met de nodige hardware en (na verloop van tijd) software om bidirectioneel te kunnen laden en zonne-energie te kunnen opslaan.

Samen met Göteborg Energi Nät AB, het lokale elektriciteitsnetbedrijf in onze Zweedse thuisstad Göteborg lanceren we nu een van de eerste ‘vehicle-to-grid’-proefprogramma’s (V2G) om dergelijke V2G-technologieën op het lokale energienet en in de thuisomgeving van klanten te testen. Het proefproject maakt bewust gebruik van een betaalbare AC-wallbox, aangezien dat ervoor zal zorgen dat de technologie massaal toegepast zal worden.

Met het proefproject willen we de goedkeuring verkrijgen van een elektriciteitsnetbedrijf en daarnaast andere elektriciteitsnetbedrijven laten zien dat V2G-programma’s tastbare voordelen kunnen bieden. Bovendien is het de bedoeling om naast onze bestaande laboratoria een proeftuin te creëren voor nieuwe technologieën die centraal staan in de toekomst van Volvo Cars.

“Met bidirectioneel laden kan u de batterij van uw auto gebruiken als extra energiebron, bijvoorbeeld om uw huis, elektrische apparaten of een andere elektrische Volvo van stroom te voorzien”, aldus Alexander Petrofski, die de leiding heeft over het nieuwe Volvo Cars Energy Solutions. “Vervolgens willen we die functie in heel Zweden uitrollen. Hopelijk baant dat de weg voor een nog bredere aanvaarding van dergelijke oplaad- en energieopslagdiensten in Europa.”


Voldoende reservecapaciteit

Aangezien we tegen 2030 een volledig elektrische-autofabrikant willen zijn, brengen we de komende jaren miljoenen elektrische Volvo’s op de markt. Volgens onze ingenieurs bedraagt de totale batterijcapaciteit van onze vloot tegen 2025 ongeveer 50 GWh. Die auto’s zullen elk jaar meerdere TWh elektriciteit verbruiken, maar dat energieverbruik is flexibel, want dankzij slim opladen kan het tijdstip worden opgeschoven.

Uit gegevens van onze Volvo-vloot blijkt dat de gemiddelde dagelijkse rit in Europa minder dan 10 kWh verbruikt en dat 90 procent van alle dagelijkse ritten minder dan 20 kWh verbruikt. Er blijft dus voldoende reserve-batterijcapaciteit over die voor andere doeleinden kan worden gebruikt, wat zowel financiële voordelen voor onze klanten als aanzienlijke klimaatvoordelen met zich meebrengt.

Hier kan bidirectioneel laden een belangrijke rol spelen. Met die technologie kunnen klanten energie die is opgeslagen in de batterij van hun elektrische Volvo later opnieuw gebruiken. V2G is een van die scenario’s. Het biedt immers de mogelijkheid om – tegen vergoeding – energie van de batterij van een elektrische auto terug te leveren aan het elektriciteitsnet wanneer de vraag hoger is.

“Dankzij slim opladen kunnen elektrische Volvo’s opgeladen worden wanneer het financieel gezien en uit duurzaamheidsoverwegingen het interessantst is”, zegt Alexander Petrofski. “Beeld u eens in dat u die energie later zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld tijdens piekuren wanneer de elektriciteitsprijzen hoger zijn en de energiemix minder duurzaam is. Door een energie-ecosysteem rond uw auto en batterijen te bouwen, kunt u geld besparen en uw CO2-uitstoot beperken. Energiebedrijven profiteren dan weer van minder netinvesteringen en een lagere totale impact op het milieu.”

V2G is slechts een van de technologieën die we voor ogen hebben als deel van het ecosysteem onder de naam Volvo Cars Energy Solutions. We kijken ook naar ‘vehicle-to-home’-producten (V2H), waarmee energie naar uw huis kan worden teruggestuurd en energiefacturen lager worden, en ‘vehicle-to-load’-diensten (V2L), waarbij de batterij van uw elektrische auto uw kampeeruitrusting van stroom voorziet of uw elektrische fiets oplaadt.

Na verloop van tijd verwachten we dat Volvo Cars Energy Solutions elk jaar aanzienlijke nieuwe inkomsten genereert uit energiegerelateerde producten en diensten en nieuwe producten die Volvo Cars vroeger niet aanbood. Daarmee zal Energy Solutions waarde toevoegen aan onze corebusiness, het dagelijkse leven van onze klanten en het milieu.